Home   About Us   News   Products   Gallery   Contact Us  
ปูเป้ชำร่วย 0890261229 line id : prapra526 เซรามิก เทียนหอม น้ำผึ้ง น้ำตาลกรวด น้ำเต้าหู้ปาท่องโก๋ สบู่ หมอนใบชา ผ้าขนหนู บริการจัดส่งทั่วประเทศ

ถ้วยน้ำจิ้ม ถ้วยตราไก่

 
ถ้วยน้ำจิ้มตราไก่

ถ้วยหัวใจ (ขนาด 7cm x 6cm x 2.5cm )

ลายดอกไม้หลากสี แพ็คถุงผ้าโปร่ง พร้อมติดป้ายชื่อบ่าวสาว

 

Coming soon
Coming soon
Coming soon
Coming soon

 

Update : 18 ตุลาคม 2553Vote : 7  Point


Total 17 Item
Total 1
Page: 1


No. 2613

ถ้วยน้ำจิ้มตราไก่

ถ้วยหัวใจ (ขนาด 7cm x 6cm x 2.5cm )

ลายไก่ แพ็คแบบ 2 อย่าง และพร้อมติดป้ายชื่อบ่าวสาว

จำนวน 500 ชิ้น ราคาเท่าไหร่ค่ะ

katay | E-mail katay_07@hotmail.com | 2013-12-02 20:05:29

No. 2610

ถ้วยหัวใจ (ขนาด 7cm x 6cm x 2.5cm )

ลายดอกไม้หลากสี แพ็คถุงผ้าโปร่ง พร้อมติดป้ายชื่อบ่าวสาว จำนวน 300 ชิ้น ราคาเท่าไหร่


บุ๋ม | E-mail Nubum_kawaii@hotmail.com | 2013-11-28 01:14:32

No. 2435

ถ้วยน้ำจิ้มตราไก่

ถ้วยหัวใจ (ขนาด 7cm x 6cm x 2.5cm )

ลายดอกไม้หลากสี แพ็คถุงผ้าโปร่ง พร้อมติดป้ายชื่อบ่าวสาว จำนวน 300 ชิ้น ราคาเท่าไหร่

num | E-mail pai_ram@hotmail.com | 2012-11-12 16:56:01

No. 2415
สอบถามราคาค่ัะ 300 ชิ้นขึ้นไปราคาเท่าไหร่
ิbee | E-mail moosika_bee@hotmail.com | 2012-10-30 23:04:33

No. 2405
ถ้วยน้ำจิ้มตราไก่

ถ้วยหัวใจ (ขนาด 7cm x 6cm x 2.5cm )

ลายดอกไม้หลากสี แพ็คถุงผ้าโปร่ง พร้อมติดป้ายชื่อบ่าวสาว

500 ชิ้นราคาเท่าไหร่ค่ะ รบกวนตอบด่วนค่ะ 

russy | E-mail papinya_29@hotmail.com | 2012-10-23 22:05:43

No. 2276

ถ้วยน้ำจิ้มตราไก่

ถ้วยหัวใจ (ขนาด 7cm x 6cm x 2.5cm )

ลายดอกไม้หลากสี แพ็คถุงผ้าโปร่ พร้อมติดป้ายชื่อบ่าวสาว 

จำนวน 400 ชิ้นราคาเท่าไรค่ะ แล้ว

 

ส้ม | E-mail som_6817@hotmail.com | 2012-05-28 02:46:25

No. 2126

ถ้วยน้ำจิ้มหัวใจ (ขนาด 7cm x 6cm x 2.5cm )

ลายดอกไม้หลากสี แพ็คถุงผ้าโปร่ง พร้อมติดป้ายชื่อบ่าวสาว

จำนวน 400 ชิ้น ราคาเท่าไหร่คะ

 

 

แล้วถ้าเป็นถุงแก้วใส 400 ชิ้น ราคาเท่าไรคะ

ทิพวรรณ์ | E-mail kung.ra@hotmail.com | 2012-02-11 12:10:40

No. 2015

ถ้วยน้ำจิ้มตราไก่ นอกจากรูปหัวใจและรูปเรือมีรูปอะไรอีกคหรือป่าวค่ะ

 (ขนาด 7cm x 6cm x 2.5cm )

ลายดอกไม้หลากสี แพ็คถุงผ้าโปร่ง พร้อมติดป้ายชื่อบ่าวสาวถ้าซื้อ1000ราคาประมาณเท่าไหร่ค่ะ

นุ่น | E-mail pooh_nun@windowslive.com | 2011-12-13 18:25:07

No. 1976
ถ้วยน้ำจิ้ม  รูปเรือ และรูปหัวใจ ลายดอกไม้หลากสีต่างๆแพ็คถุงโปร่ง พร้อมป้ายชื่อราคาเท่าไหร่คะ สั่ง 700 ชิ้นค่ะ
กาญจนาภรณ์  | E-mail ging_many@hotmail.com | 2011-11-24 14:46:54

No. 1851
ถ้วยรูปหัวใจราคาเท่าไหร่คะ แ็พ็คด้วยติดป้ายชื่อด้วยราคาเท่าไหร่คะสนใจจะสังซื้อ 600 ชิ้นค่ะ
ืnano_tea@hotmail.com
 | E-mail | 2011-08-09 14:08:24

No. 1749

ถ้วยน้ำจิ้มตราไก่

ถ้วยหัวใจ (ขนาด 7cm x 6cm x 2.5cm )

ลายดอกไม้หลากสี แพ็คถุงผ้าโปร่ง พร้อมติดป้ายชื่อบ่าวสาว

จำนวน 300 ชิ้น ราคาเท่าไหร่ค่ะ

lucky | E-mail siriluck44@hotmail.com | 2011-05-26 23:38:34

No. 1676
ถ้วยน้ำจิ้ม  รูปเรือ และรูปหัวใจ ลายดอกไม้หลากสีต่างๆแพ็คถุงโปร่ง พร้อมป้ายชื่อราคาเท่าไหร่คะ สั่ง 500 ชิ้นค่ะ
พันธิดา | E-mail tulyasuk_07@hotmail.com | 2011-03-28 10:07:04

No. 1639

ถ้วยรูปเรือ 500 ชิ้น ราคาเท่าไรค่ะ สนใจจะสั่งค่ะ

ple | E-mail poen_2524@hotmail.com | 2011-02-28 22:07:06

No. 1552

ถ้วยน้ำจิ้ม รูปหัวใจ ลายดอกไม้หลากสี แพ็คถุงโปร่ง พร้อมป้ายชื่อราคาเท่าไหร่คะ

ถ้วยน้ำจิ้ม รูปหัวใจ ลายดอกไม้หลากสี่  ไม่แพ็ค ไม่มีป้ายชื่อ ราคาเท่าไหร่ค่ะ

ช่วยตอบด้วยนะคะ

สรสวรรค์ | E-mail sornsawan_au@hotmail.com | 2011-01-10 11:24:32

No. 1339
สนใจตัวนี้คะ ขอราคาคะและพี่จะสั่งแบบอื่นเพื่มได้มั้ยคะ คือสั่งตัวนี้ 120 และสั่งแบบอื่นอีก 60 นะคะ
nok | E-mail | 2010-07-19 22:14:42

No. 1297
 

ถ้วยน้ำจิ้มตราไก่

ถ้วยหัวใจ (ขนาด 7cm x 6cm x 2.5cm )

ลายดอกไม้หลากสี แพ็คถุงผ้าโปร่ง พร้อมติดป้ายชื่อบ่าวสาว

จำนวน 300 ชิ้น ราคาเท่าไหร่ค่ะ

โบว์ | E-mail b_chalinee@hotmail.com | 2010-06-23 15:03:50

No. 1243

ถ้วยรูปหัวใจ 500 ชิ้น ราคาเท่าไรค่ะ สนใจจะสั่งค่ะ

Joy | E-mail jjoy_sky@hotmail.com | 2010-05-31 23:34:50

Total 1 Page: 1

   
Name :
E-mail :
Images :
Message :


 


Online 81 user  Click : 007698 © 2008  PRO-WEB BIZ Version A3.1 update: 21-Jul-2008 :  login    
             PRO-WEBBIZ version A3.1 W8